SEIKLUSSPORDI VÕISTLUS PÕGENEMINE 2017

9th March 2017

Seiklusspordivõistlus “Põgenemine”

Võistluse korraldas MTÜ PeaStaap koostöös Kaitseliidu Harju malevaga 8.-9. aprillil, 2017.

Eesmärgiks oli tutvustada riigikaitselisi tegevusi seiklusspordist huvitatutele ja pakkuda neile intensiivset ja põnevat militaarsportliku võistluse kogemust, sest tavapäraselt saavad sarnastel võistlustel osaleda vaid kaitsejõudude liikmed.

Võistlusel läbiti orienteerudes erinevaid maastikule paigutatud punkte. Punktides tuli täita erinevaid militaartaustaga ülesandeid. Trassi koostamisel peeti silmas, et see pakuks võistlejatele väljakutset ning põhirõhk oli seatud vastupidavusele.

Tegu oli ca 24 tundi kestva võistlusega, kuid täpne läbimisaeg sõltus võistlejatest endist – enamik tiime jõudsid lõppu aga 24 tunni jooksul. Trassil tegutses ka vastutegevus, mille eesmärgiks oli simuleerida sõjaliste konfliktide olukordi, suunata võistlejaid maastiku eripärasid kasutades varjatult liikuma ja piirata võistlejate rajavalikuid.

Ülesanded ei nõudnud eelnevat militaarset kogemust, küll aga lahtist pead ning kiiret kohanemisvõimet. Võistluse tulemusi arvestati individuaalselt, kuigi liikumine toimus tiimides.

TOP 3 põgenejad 2017: 

  1. Kristjan Novitski
  2. Margus Kana
  3. Meelis Muhk

DSC_0015

Soovime õnne võitjatele ning täname kõiki osalejaid nende vastupidavuse eest!

PeaStaap MTÜ tiim tänab ka kõiki toetajaid ja vabatahtlikke, kes ürituse toimumisele nõu, jõu ja ajaga kaasa aitasid!

341A9531 WM

341A9544 WM

341A9570 WM

Pildid: Kaitse Kodu!